Playmat ABC Besar

Matras bermain untuk pengenalan huruf A-Z. Bila ditekan/diinjak akan keluar suara A,B,C, dst. Dengan 5 mode permainan:
1. 26 letters
2. Spelling
3. Catch Me Mode
4. Quiz, ada pertanyaan tentang huruf tertentu, yang dijawab dengan cara menekan gambar huruf yang ditanyakan.
5. Phonics
Ukuran 100x72cm.
volume 1kg